W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce.
     
 
      
Do pobrania
     
 

Uwaga:

Aktualizacja oprogramowania jest płatna!
Otrzymasz ją bezpłatnie jeżeli:
- nie minęły 3 miesiące od pierwszej aktywacji Twojego programu (OFERTA PROMOCYJNA),
- posiadasz wykupiony ABONAMENT.

Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem w celu uzyskania informacji na ten temat.

Service Pack otrzymujesz zawsze bezpłatnie!
Usunięcie błędów i dodanie drobnych funkcjonalności, odbywa się za pomocą dodatków Service Pack.

Jeżeli Twój komputer jest podłączony do internetu, będziesz powiadamiany automatycznie o dostępnych aktualizacjach i dodatkach.


Aktualizacja do TACHOMATT Yellow 3.0   [38.35 MB]
pobierz teraz

 • Dostosowano program do wymagań systemu Windows 10.
 • Przebudowano interfejs użytkownika.
 • Wprowadzono obsługę Unicode. Ułatwi to pracę firmom zatrudniających kierowców z różnych krajów.
 • Poprawiono wydajność programu.
 • W oknie przypomnień (MEMO) dodano filtr widoku.
 • Dodano opcję wykonywania dodatkowej kopii plików z kart kierowców i pojazdów w wyznaczonym folderze.
 • Nowy mechanizm wykonywania wydruków.
 • W katalogu Dane dodano funkcję usuwania wprowadzonych plików i tarczek wg ustawionego filtru.
 • Dodano nową wersję programu TD Configurator do obsługi urządzeń z rodziny TachoDrive.
 • Wprowadzono następujące zmiany w analizie czasu pracy kierowców:
  • dostosowano algorytm analizy do Wytycznej nr 7 Komisji Europejskiej do Rozporządzenia (WE) nr 561/2006;
  • w ustawieniach programu dodano opcję "Zakładaj, że odpoczynek tygodniowy regularny na starcie analizy jest wykonany". Jeśli opcja jest włączona, a analizowane czynności rozpoczynają się od odpoczynku to program potraktuje tą czynność jak regularny odpoczynek tygodniowy;
  • w wersji rosyjskiej dodano ustawienia trybu pracy kierowcy wymagane przez ustawę Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej z dnia 20.08.2004.
 • W module Delegacji dodano opcję "Kraj docelowy delegacji". Jej zaznaczenie powoduje, że część zagraniczna delegacji zostanie rozliczona według wybranego kraju. 
 • W module Rozliczeń:
  • o dodano opcję automatycznego oddawania czasu wolnego za nadgodziny i dyżury (pozycja 1.8 w ustawieniach programu);
  • o dodano możliwość wydruku wniosków o oddanie czasu wolnego;
  • o na wydruku dodano szczegółową informację o dniach, w których oddano czas wolny za nadgodziny i dyżury.


TACHOMATT Yellow Light 2.9 SP11   [33.98 MB]
pobierz teraz

Uboższa, darmowa wersja programu TACHOMATT Yellow umożliwiająca archiwizację i prostą analizę pobranych danych cyfrowych. Powyższy instalator umożliwia także aktualizację starszych wersji TACHOMATT Yellow Light.

UWAGA 1: Aplikacja TACHOMATT Yellow Light zastępuje program TachoDrive Express, który tym samym przestaje być rozwijany.

UWAGA 2: TACHOMATT Yellow Light nie ma wsparcia technicznego. Prosimy o zakupienie-rozszerzenie do dowolnej z wersji komercyjnych TACHOMATT Yellow, posiadających wsparcie techniczne przez okres 12 miesięcy od daty pierwszej aktywacji.Dodatek SP5 dla TACHOMATT Yellow 2.11   [18.94 MB]
pobierz teraz

 • Dostosowano mechanizm pobierania kursów walut do zmian wprowadzonych na serwerach NBP.
 • Dostosowano program do zmian nazewnictwa plików DDD w TachoDrive4.
 • W module analizy czasu pracy usprawniono algorytm sprawdzania odpoczynku tygodniowego i dobowego.
 • W module Rozliczenia wprowadzono usprawnienia dotyczące:
  • wprowadzania stawki za dyżur w naliczaniu procentowym w oknie zatrudnienia,
  • synchronizacji wg pierwszej czynności bez nachodzenia dób,
  • wyświetlania dostępnego czasu przeznaczonego na oddanie czasu wolnego.
  • Poprawiono rozliczanie okresów z niepełnym zatrudnieniem.
  • Usprawniono rozliczanie urlopów, chorobowego i nieobecności poprzez odliczanie kwoty za te dni. Kwota odliczeń uwzględniona jest w pozycji "Razem".
  • Dodano wykaz czasu pracy za granicą z podziałem na kraje.
  • Poprawiono rysowanie wykresu czynności.
  • W rozliczaniu dodatku za granicą uwzględniono możliwość rozliczania pracy w różnych krajach.
  • Zoptymalizowano naliczanie dyżurów za przerwy 45 minutowe wynikające z Rozporządzenia 561/2006.
  • Usprawniono rozliczanie czasu dyżurów 100%.
  • Usprawniono oddawanie czasu wolnego za dyżury.
  • Usprawniono oddawanie czasu wolnego za dodatki z tytułu nachodzenia się doby pracowniczej.
  • Usprawniono działanie formularza dodawania zatrudnienia.
  • Zoptymalizowano naliczanie dyżurów za przerwy wynikające z Ustawy o Czasie Pracy Kierowców.


Dodatek SP4 dla TACHOMATT Yellow 2.10   [15.88 MB]
pobierz teraz

 • Zmieniono sposób prezentowania czynności kierowcy wykonywanych na pojazdach, które nie były dodane do Katalogu pojazdów. Czynności takie prezentowane są jako czas nieznany.
 • Dostosowano program do obsługi kart kierowców, które dla niektórych bloków danych nie generują podpisu cyfrowego.
 • Dodano nowy wydruk 1.13 Miejsca.
 • Umożliwiono eksport do arkusza kalkulacyjnego tabeli "Miejsca" z Katalogu kierowców.
 • Poprawiono generowanie wydruku 1.3 Raport aktywności kierowcy z wybranego okresu. W wyniku błędu, na wydruku generowanym dla czasu lokalnego, na liście czynności mogło zabraknąć pozycji z początku lub końca danego dnia.
 • W analizie poprawiono wykrywanie braku rekompensaty skróconego odpoczynku tygodniowego.
 • W analizie czasu pracy wg UCPK poprawiono wykrywanie braku przerwy 45min przysługującej po 9 godz. pracy.
 • Rozliczenia:
  • zoptymalizowano sposób obliczania czasu pracy kierowcy, naliczania dyżurów i oddawania nadgodzin w czasie wolnym,
  • poprawiono sposób rozliczania nadgodzin oddawanych w dniach wolnych - jeżeli nadgodzina jest oddawana w dniu wolnym to zarówno dodatek jak i zasadnicza nadgodzina zostaje odliczona od dnia, w którym nadgodzina wystąpiła,
  • zoptymalizowano oddawanie nadgodzin w dniach do tego przeznaczonych (Wp, Wb), w których występowała praca,
  • w systemie równoważnym umożliwiono zmianę rodzaju dnia na Wp lub Wb w dniach, w których program wyzerował godziny nominalne.


Dodatek SP17 dla TACHOMATT Yellow 2.9   [16.56 MB]
pobierz teraz

 • W wersji TACHOMATT Yellow Express odblokowano wydruk 3.1 Raport dzienny aktywności z tachografu cyfrowego.
 • Wprowadzono następujące zmiany w module Rozliczeń:
  • poprawiono mechanizm rozliczania przerw płatnych,
  • w ustawieniach programu dodano opcję Traktuj wszystkie przerwy jako przerwy płatne,
  • poprawiono rozliczenie czynności dyspozycyjność, która przy włączonej opcji liczenia dyżuru z nachodzenia doby pracowniczej zawsze otrzymywała status nachodzenia doby, niezależnie od tego czy rzeczywiście zachodziło nachodzenie,
  • poprawiono mechanizm synchronizacji dób pracowniczych bez ich nachodzenia się,
  • poprawiono rozliczenie godzin nocnych, w przypadku gdy godziny te nie przechodziły przez północ.


Dodatek SP1 dla TACHOMATT Yellow 2.8   [ 9.90 MB]
pobierz teraz

 • Poprawiono błąd związany z chowaniem się okna Nowe karty podczas pierwszego odczytu nowej karty kierowcy.
 • Zmieniono sposób generowania przypomnień. Od wersji 2.8 SP1 czas do następnego odczytu liczony jest od faktycznej daty odczytu pliku a nie od ostatniej czynności.
 • Poprawiono błąd pojawiający się podczas generowania raportów zbiorczcyh w przypadku gdy w katalogu kierowców istniał tylko jeden kierowca.


Dodatek SP5 dla TACHOMATT Yellow 2.7   [12.83 MB]
pobierz teraz

 • W katalogu Dane dodano okno informacji o podpisach cfrowych. 
 • Usunięcie komunikatu "after getDay[] = " pojawiającego się w katalogu pojazdów. 
 • zmieniono sposób generowania przypomnień dotyczących odczytów kart kierowców. Czas do następnego odczytu liczony jest od faktycznej daty odczytu pliku a nie od ostatniej czynności, jak było dotychczas. 
 • poprawiono błąd związany z chowaniem się okna Nowe karty podczas pierwszego odczytu nowej karty kierowcy, 
 • aktualizacja tłumaczeń dla języka portugalskiego.


Dodatek SP5 dla TACHOMATT Yellow 2.6   [ 7.29 MB]
pobierz teraz

 • Poprawiono moduł aktualizacji firmware urządzeń TachoDrive2.
 • Na wydrukach poprawiono sposób liczenia przejechanych kilometrów z tarczek analogowych.
 • Poprawiono moduł analizy czasu pracy dotyczący jazdy załogowej.


Dodatek SP4 dla TACHOMATT Yellow 2.5   [ 6.73 MB]
pobierz teraz

 • Poprawiono moduł aktualizacji firmware urządzeń TachoDrive2.


Prezentacja programu TACHOMATT Yellow   [ 3.52 MB]
pobierz teraz

 TACHOMATT Yellow - opis wersji programu   [ 0.17 MB]
pobierz terazSterowniki do czytnika kart czipowych SCR3xxx   [ 5.11 MB]
pobierz terazSterowniki do czytnika kart czipowych Identive CLOUD xxxx   [15.11 MB]
pobierz terazTACHOMATT Yellow SE Fix   [ 0.67 MB]
pobierz teraz

Poprawka rozwiązująca problem z wyłączeniem się wersji TACHOMATT Yellow SE po pewnym okresie czasu i prośbą o ponowne wprowadzenie kodu modułowego CODE6.


TACHOMATT Recovery Tool   [ 0.85 MB]
pobierz teraz

Aplikacja do przywracania bazy danych z pliku archiwum *.tbk


Copyright (c) 2008 MATT automotive